Het IJsselland Ziekenhuis RoPaRunteam 131 is gefinisht om 16.38 uur

Na een drie kwartier durende wandeling vanaf het Wilhelminaplein naar de finish ging Team 131 over de finishstreep en werden daar de bloemen in ontvangst genomen.

Het was een prachtig weekend. Met veel saamhorigheid, kameraadschap en een tomeloze inzet door iedereen van Team 131.

De lopers en de fietsers moesten heel veel inspanning leveren om de opeenvolgende etappes volgens, minimaal, de geplande gemiddelde snelheid te voltooien. Met etappes van gemiddeld 60 kilometer betekent dit dat de 4 lopers per team binnen de etappe 15 kilometer aan de beurt kwam. De twee begeleidende fietsers namen de gehele 60 kilometer voor hun rekening. De fietsers hebben de verantwoording de lopers op ieder moment van de loop op de route te houden en daarbij ook de veiligheid te bewaken. Dat kan zijn tijdens het lopen in de nacht over niet of nauwelijks verlichte wegen of paden. Maar ook tijdens hevige regenbuien of andere lastige omstandigheden. In het draaiboek was opgenomen dat na elke kilometer een lopers wissel plaats zou vinden. Dit gaf de chauffeurs de opdracht om voor deze wisseling op elke kilometer een rustige wisselplaats te vinden. Daarbij moet rekening worden gehouden met de veiligheid van lopers en fietsers van het eigen team, maar zeker ook van lopers en fietsers van de andere deelnemers. Tevens moet de wissel plaats vinden volgens het regelement opgesteld door de RoPaRun. Dit reglement is ook gefocust op veiligheid maar zeker ook op het voorkomen van overlast en schade aan de locaties waar wordt gewisseld.

De catering is er op gericht om gedurende het gehele weekend alle leden van Team 131 op alle momenten waarop dat nodig is te voorzien van drank en voedsel. Zij deden dat met een ononderbroken enthousiasme. Na elke wissel of willekeurig welke activiteit werd gezorgd voor de broodnodige vulling en dranken. Terugkomen van een etappe leverde vaak een ontbijt- lunch moment op. Het assortiment van de voorzieningen was enorm. Van gebakken eitjes op broodjes, worstjes op broodjes, tosti’s en pannenkoeken tot diverse pasta’s met rauwkost konden zo naar binnen worden gewerkt. Ook het dessert als afsluiter werd niet vergeten! Het gevolg was dat allen het gehele weekend voldoende energie konden vasthouden om de klus af te maken.

Voor lopers zijn de belangrijkste ondersteuners, naast de catering, ongetwijfeld de masseurs. Een masseur die zelfs middenin de nacht klaar staat om een loper die zijn tour heeft gedaan, of die nog moet gaan doen, op te peppen is onbetaalbaar. De lopers van Team 131 werden in deze editie steeds optimaal geprepareerd om zijn of haar portie arbeid te kunnen verrichten. Tijdens de run zijn vele kuiten dijen en dergelijke onder handen genomen. Mede door deze behandelingen waren onze lopers in staat de gehele 580 kilometers van Hamburg naar Rotterdam te volbrengen. Onze masseurs deden hun klus, zichtbaar, met heel veel deskundigheid en plezier. En iedere loper die van de tafel stapte was er weer helemaal klaar voor. Ook andere teamleden werden met plezier van pijntjes en andere overlast verlost. Het feit dat alle lopers en fietsers de Coolsingel in Rotterdam hebben bereikt is voor een groot deel ook te danken aan onze twee masseurs.

De chauffeurs hebben de taak om op het parcours het loopteam (A of B) te vervoeren van de ene wisselplek naar de andere. Daarbij ondersteund door een navigator. Tijdens dit vervoer wordt ook voorzien in de energietoevoer en vochtbalans. Ook hiervoor zijn door de catering de voorzieningen aangeleverd. Op ieder moment wanneer de behoefte ontstaat om te eten of te drinken of om een energiereep naar binnen te werken, wordt dit door de chauffeur of navigator geregeld.

De rustplek voor iedereen is de grote bus. Deze bus, gehuurd van Zeebra Tours, is voor een gedeelte omgebouwd tot slaapplaats met 6 matrassen. Ook in de stoelen kon een uiltje worden geknapt. De grote bus is ook ingezet voor het vervoer van de teamleden die niet aan de etappe hoeven deel te nemen. In deze bus zijn ook alle voorraden opgeslagen. Onderin is er een kookplek met magneton en koelkast geplaatst welke van stroom werden voorzien door een stroomaggregaat. Dat stroom in ons tijdperk onmisbaar is, wordt vooral duidelijk als je ziet dat er een enorme hoeveelheid smartphones, tablets en laptops moeten worden voorzien van power. De bus wordt bestuurd door twee chauffeurs van Zeebra Tours. Heel belangrijk is de inzet van een, met de RoPaRun, bekende chauffeur. Deze was er gelukkig ook dit jaar weer bij. Hierdoor werd het transport naar de volgende grote wisselplaats een klus waarbij de routine zeer van pas komt.

Om het lossen, van al de ingenomen voeding en dranken, op een nette en verantwoorde wijze te laten verlopen werd een toilettentje opgezet. In deze was tent een Porta Potti geplaatst. Daardoor konden allen in privacy dat doen wat nodig was. Deze Porta Potti moest op het allerlaatste moment, de vrijdagavond voor vertrek, worden geregeld omdat de vorige op één of andere wijze is zoekgeraakt. Gelukkig is er een gevonden op Marktplaats, waarvan de eigenaar vond dat de bestemming en het doel zo bijzonder is dat we hem zonder kosten mochten meenemen. Daar zijn we deze gever zeer dankbaar voor. Tijdens zo'n lang weekend is deze voorziening onmisbaar gebleken.

 

Facebook en Picasa

EURO meter

Wat is de Roparun

De Roparun is een loopevenement van 530 kilometer waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker.

Het motto is al jaren : "Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven". Een Roparunteam bestaat uit maximaal acht lopers die ieder gemiddeld zo'n 65 kilometer lopen, dat is meer dan 1 1/2 marathon. Daarnaast bestaat een team uit fietsers en nog een aantal mensen in de begeleiding, zoals chauffeurs, verzorgers, cateraars en wegkapitein

Steunen?

Wilt u ons sponsoren of op een andere wijze financieel steunen?

Het bankrekeningnummer van ons team is NL24 INGB 0666 0109 00

t.n.v. IJsselland Ziekenhuis o.v.v. ‘Roparun 111930'

Of wilt u een directe donatie namens ons team aan de Roparun doen? Klik dan op de onderstaande link.

Doneer direct.....